Hyttemarkedene i perspektiv

by | 18. February 2011 | Eiendom

Ukene med vinterferie er som oftest en tid hvor tankene flykter til fjells, for de som ikke er så heldige å ha en hytte på fjellet som de kan reise til. Enten reisene er fysisk eller i drømmene er det imidlertid alltid litt artig å tenke på økonomien i hytte-Norge.

Det første en merker seg er at ingen trenger en hytte, i motsetning til boliger som alle har behov for. Det andre er at hytta lar seg sjeldent regne hjem, all den tid det nesten alltid er billigere  å leie enn å eie. Begge karaktertrekk, manglende nyttebehov og merkostnaden for å eie, tilsier at etterspørselen etter hytter som oftest er like konjunkturfølsom som for andre luksusgoder.  Etterpørselen topper ut med børskurser og bonusutbetalinger. Hytte er noe man skaffer seg når man har penger til overs. Dette ser vi også i bankenes balanser. Gjennomgående er hytter lavere belånt enn boliger.   

Nå som børsen har normalisert seg på et nivå på over dobbelte av bunnen i 2009, så er det all grunn til å regne med at også hytteetterspørselen tar seg opp. Men hva slags etterspørsel er det vi snakker om? Nybygg eller brukt?

En skulle tro at bruktmarkedet var best gitt at markedet tilsynelatende flommer av hytter i fjellheimen. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det koster omlag 30 000 NOK per kvadratmeter å bygge en hytte. En skulle derfor tro at dette var et slags øvre tak for hvor mye hyttene kunne prises til. Likevel ser vi hytter er lagt ut for salg til det dobbelte av dette nær de mest populære destinasjonene. Derfor er det ganske så ofte at det er billigere å bygge nytt enn å kjøpe brukt i fjellheimen. Høye utbudspriser kan tilsi at det nå er et visst prutningsmonn.

Her er det to viktige forhold som spiller inn. For det første er det ikke alle som ønsker å leke byggmester Solnes på snaufjellet. Det kan godt lønne seg å bygge nytt i kroner og øre, men ikke når du regner med X-antall timer egeninnsats for å følge opp byggeprosessen. For det andre er det mangel på tomter ved de mest populære destinasjoner. For å komme seg inn de riktige nabolag kan det være fornuftig å betale litt ekstra.    

Det som er litt artig med hyttemarkedet er at det er så variert. Folks hytter har ofte et sterkere særpreg enn deres hjem. Derfor skal det godt gjøres om ikke du finner en hytte eller et hytteprosjekt som faller i smak.

Kategorier

Siste innlegg