Hva uro i Midt-Østen betyr for oss

by | 15. February 2011 | Internasjonal økonomi

Det er historisk sus over TV-bildene fra Midt-Østen. I land etter land ser vi gatedemonstrasjoner av unge mennesker som trosser makthaverne og demonstrerer fredelig i gatene – for å få til en omveltning av det sittende regimet.

De vil ikke ha litt forandring – de vil ha et helt nytt sett av leveregler. Hva betyr så dette for oss?

Først og fremst tror jeg det betyr at vi må belage oss på en ganske lang periode med uro. Omstøting av sittende regimer vil ta tid. Vi vil se høye risikopremier og mange spennende Dagsrevysendinger i månedene fremover.

Dette kan begunstige Norge. Usikkerhet rundt oljeforsyningene kan gi oss ekstraordinære inntekter i lang tid fremover. Det ser ut til oljeprisen er i ferd med å stabilisere seg på over 100 USD per fat og det skaper enorme inntekter for nordmenn. I dag fikk vi handelstall for januar som viste et overskudd i vår utenrikshandel på 36,5 milliarder kroner i denne måneden alene. De månedlige overskuddene vil øke markert nå som oljeprisene har steget.

Motstykket til våre inntekter er at andre må både leve med uro OG betale mer for råoljen de importerer. De fleste av våre naboland er i denne situasjonen.

Et sikkert tips er at de nye regimene før eller siden kommer bankende på døra vår for å be penger. Bare i Egypt er valutainntekter på flere milliarder kroner tapt som følge av uroen i de siste ukene. Det er ikke noe opplagt svar på hvor rause vi bør være og hvilke krav vi skal stille til de som ønsker seg norske almisser. Kanskje nettopp derfor bør vi allerede nå – lenge før ønskelistene kommer – utrede hva vi akter å gjøre for å hjelpe de nye regimene i Midt-Østen.

Kategorier

Siste innlegg