Er inflasjonen problematisk?

by | 10. February 2011 | Ukategorisert

I dagens morgenmøte diskuterte aksjegjengen i Terra Markets den problematisk HØYE inflasjonen i fremvoksende økonomier, mens vi nå ved lunsjtider snakker om den problematisk LAVE inflasjonen i Norge.

Bør rentene heves av den grunn i den store verden og kanskje senkes i Norge? Paul Krugman har nylig behandlet problemet i en elegant kronikk:    

http://www.nytimes.com/2011/01/31/opinion/31krugman.html

Faktum er jo at prisveksten i de globale råvaremarkedene er sterk. Investorer som har fokusert på at sviktende avlinger, færre oljefunn og mangel på nye gruver driver nå råvareprisene til nye høyder. Til og med prisen på rågummi har eksplodert i pris. Bør rentene heves av den grunn?

Læreboka tilsier at rentene bør heves når de langsiktige inflasjonsforventningene stiger.  Til det kreves høyere lønnsvekst. Selv tror jeg dette blir vanskelig å få til så lenge arbeidsledigheten i mange land er stor.  I bransjer hvor det er mye uorganisert arbeidskraft og høy ledighet sikrer den harde konkurransen om jobbene lav lønnsvekst. I bransjer med mange fagorganiserte er det viktig at de fagorganiserte tar ansvar. 

 De som tror at vi vil få ringvirkninger i det generelle inflasjonsbildet som følge av stigende råvarepriser må tro at de fagorganiserte tenker lite på arbeidsledigheten i samfunnet.  Det kan skje i fremvoksende økonomier, jeg håper og tror at det ikke vil skje i Europa.

Mandag kom resultatet av lønnsoppgjøret for 100 000 arbeidere i bilprodusenten Volkswagen. Her gis det et generelt tillegg på 3-3,5% pluss en engangsbonus på 500 Euro per arbeider. Dette må sies å være moderat gitt at bedriften går for full maskin med store overskudd. Bilene blir neppe dyrere av den grunn, gitt at produksjonen per arbeider er stigende.

Så langt er det altså ingen grunn til heve rentene i Euro-landene.

I Norge fikk vi også problematisk pristall, men denne gangen på nedsiden. Den såkalte kjerneinflasjonen falt til bare 0,7% i året til januar. Bør rentene senkes av den grunn?

Nei, vi må ikke overdrive problemene. Saken er den at norsk økonomi lenge har vært preget av moderat vekst og lav inflasjon. At den ble litt lavere enn ventet bør ikke overdramatiseres.

Rentekutt får vi vente med til neste brede konjunkturoppgang.

Kategorier

Siste innlegg