Sterkere økonomisk vekst?

by | 03. January 2011 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

Vi har lett for å glemme at nettopp fordi tidene har vært dårlige er det et betydelig rom for sterkere økonomisk vekst fremover. Selv i de harde 30-årene, eller kanskje nettopp fordi de periodevis var så harde, så fikk vi den gang perioder med sterk økonomisk vekst.  En vekst som var kjærkommen, men som likevel var utilstrekkelig til å få bukt med massearbeidsledigheten som plaget industrilandene i mellomkrigs-årene.

Denne uke ventes en lang rekke tall fra USA som understøtter scenariet: Sterk vekst i en æra med masseledighet. Fredag ventes ganske så normale veksttall for amerikansk sysselsetting; rundt 150 000 personer fra november til desember. Likevel vil ledigheten i USA holde seg nær 10%. I år kan BNP-veksten bli bedre enn normalt, kanskje 3-4%, men uten at ledigheten faller tilbake nevneverdig.

I Europa går det bra i nord, mens Sør-Europa sliter. I gjennomsnitt har Europa også nær 10%, arbeidsledighet, men her er det enorme forskjeller, med en ledighet over 20% for unge sør-europeere samtidig som vi har mangel på fagarbeidere i Tyskland.

Her hjemme vil det neppe bli like store utslag i den økonomiske veksten, nettopp fordi vi hverken hadde så kraftig nedgang etter finanskrisen eller har mye ledig kapasitet i dag. Prognosene nedenfor er gitt rett før jul fra et knippe norske prognosegivere. Jeg har lagt meg på den forsiktige siden da jeg er mer bekymret for norske bedrifters konkurranseevne enn de fleste andre makroøkonomer ser ut til å være.

Prognoser for 2011 Ledighet Inflasjon BNP Styrings- Eurokurs Boligpriser
  (AKU) (KPI-JAE) (fastland) rente    
DnB Nor Markets 3,6 0,9 2,5 2,5 7,8 8
Nordea Markets 3,5 1,5 2,75 2,75 7,7 8 til 9
First Securities 3,3 1 3,3 2,75 7,75 9
Terra-Gruppen 3,8 0,8 3 2,25 7,7 6,8
Handelsbanken 3,6 1,4 2,6 2,5 7,8 5 til 10
Fokus Bank 3,3 1,5 3,4 2,75 7,7 8 til 9
Sparebank 1 SMN 3,5 2 3 2,5 7,5 6,5
Sparebanken Møre 3,6 1,2 3 2,5 7,8 6
Norges Bank 3,5 1,25 3 2,63
SSB 3,7 1,3 3 4,9
Finansdepartementet 3,6 1,9 3,1
Gjennomsnitt 3,54 1,29 2,96 2,57 7,72  
For rente og eurokurs oppgis nivå ved utgangen av året, ledighet ved snittnivå for 2011.
Inflasjon, BNP og boligpriser måler prosentvis endring fra 2010 til 2011.    

Kategorier

Siste innlegg