Norsk Industris hyggelige meldinger

by | 28. January 2011 | Ukategorisert

I går la bransjeforeningen for norske industribedrifter, Norsk Industri, frem sine prognoser. Omsetningen ventes i år å øke med om lag 7% i år, med god vekst i både hjemme- og utemarkedene. Gledelig er det også å se at vi ligger an til en økning i sysselsettingen, som er  ventet  å stige med netto 5000 personer i løpet av året. Veksten skjer i hovedsak i energirelaterte næringer.

Likevel ventes det ikke økningen i industriens investeringer i år hvilket tilsynelatende er en gåte. En gåte som får sin løsning når man tar for seg dagens pressemelding fra Statistisk Sentralbyrå som omhandler Konjunkturbarometeret.   

Konjunkturbarometeret for industrien viser noe av den samme optimismen, men forteller oss en god del om hvor langt vi har igjen til full kapasitetsutnyttingen og inflasjonsdrivende flaskehalser.  Kapasitetsutnyttingen er fortsatt moderate 78,6%.

Figuren nedenfor viser at det er ingen faktorer som begrenser produksjonen på noen signifikant måte når en ser bort i fra ’’manglende etterspørsel’’ og ’’konkurranse’’ fra andre lands industribedrifter.

Dette vitner om at industrien mange steder fortsatt har mye ledig kapasitet og møter sterk konkurranse når de legger inn anbud på oppdrag.

Kombinert med den generelle usikkerheten vi ser i verden i dag er det derfor ikke å undres over at industriinvesteringene vil falle i det som ellers ser ut til å bli et godt år for norsk industri.

Kategorier

Siste innlegg