Et nytt Brasilia?

by | 07. January 2011 | Eiendom, Norsk økonomi

I dagens Finansavis er jeg kåret til vinner av Boligprisbarometeret 2010. Veksten i priser på norske boliger var i fjor akkurat det jeg tippet julen 2009 at den kom til å bli: +8,4%.

Det hele er litt tilfeldig. Når jeg lager prognoser tar jeg det jeg har liggende av statistikk, regnestykker og vurderinger ved juletider og spår hvordan boligprisene går i det kommende året. Fasiten er endringen i eiendomsmeglernes egen prisindeks. Det er greit å være klar over statistikkens begrensninger, som for eksempel at både de største og de minste boligene ekskluderes. Viktigere er det at tallene er følsomme for endringer i leilighetsmarkedene. Litt over halvparten av norske boenheter er eneboliger, men det er større omsetning av relativt dyre leiligheter i byene enn det er av de mange billige og store eneboligene som vi finner i distrikts-Norge. Derfor er NEFs prisindeks litt skjev. Derfor er også den målte prisveksten trolig noe større enn den reelle endringen i gjennomsnittsnordmannens boligformue.

Hvordan vil det gå fremover? Forutsatt et ganske så normalt prishopp på boliger i januar og februar i år, og alt tilsier at vi får det, blir prisveksten i år 6-7% målt mot et gjennomsnitt av 2010. Min gjetning: +6,7%. Denne gang tror jeg faktisk at eneboliger kommer til å dra lasset. Med sterkere vekst her enn for andre boenheter som rekkehus og leiligheter. Det er i dag mange småbarnsfamilier som kunne tenke seg å kjøpe eneboliger i randsonene til de store byene. Vel, dette blir bare spådommer for inneværende år.

Imidlertid er det verdt å tenke litt lengre frem. Norge har i år en meget sterk befolkningsvekst. Det vil vi også ha i kommende år. Dette må vi planlegge for – helst i forigårs. Det er en tankevekker at det i Norge nå gjerne tar 10 år FRA du får vedtatt store samferdselsprosjekter  TIL alt er ferdig og snoren kan klippes. Kanskje er det derfor så få rikspolitikere engasjerer seg i store utbyggingsprosjekter?  Det er nær utenkelig at dagens samferdselsminister får klippe snoren på de prosjekter hun makter å kjempe igjennom i sin periode som statsråd.

Derfor faller det på makroøkonomer, og andre drømmere, å foreslå langsiktige tiltak. Skal vi lage plass til et par millioner mennesker til i mor-Norge må vi gjøre litt større ting enn å fortette villastrøk. Hva med å bygge helt nye byer?

Kategorier

Siste innlegg