Den vanskelige uføredebatten

by | 06. January 2011 | Norsk økonomi

Vår statsminister Jens Stoltenberg blir ofte beskyldt for å være unnvikende og uklar, men av og til er det ingen annen farbar vei ut av en vanskelig debatt. Denne uken var det NHO-konferanse i byen med statsministeren på besøk. 

-Pensjonsreformen skal bidra til at flere velger å stå i jobb. Regjeringen gjennomfører også flere andre tiltak som har økt tilgang på arbeidskraft som mål. Men skal det ha noen mening, er vi helt avhengig av at arbeidslivet tar imot denne arbeidskraften. Ledere både i offentlig og privat sektor må ta ansvar for å gjøre mer og tilrettelegge bedre enn i dag, sa statsminister Jens Stoltenberg til NHOs årskonferanse onsdag.

Slik står det i pressemeldingen på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/inviterer-til-dugnad-for-at-flere-kan-st.html?id=630080

Men spesielt klokere blir du ikke av dette.

Næringlivsledere kastet seg på med sine presiseringer.  Det må lønne seg å jobbe!!! (Hei skål?)

Nettopp det at alle på NHO-konferansen er enige om skattekutt for næringslivet og innskjerpinger av de fleste trygdeordninger burde ikke overraske noen. Det er også derfor det betyr så lite. LO lederen lot seg da heller ikke imponere.

Det som teller er at de fagorgansierte er med på leken. Norsk næringsliv preges i dag av utstrakt samarbeid mellom ledelse og de ansatte. Det er vanskelig å få de ansatte med på tiltak og reformer hvis de fagorganiserte ikke selv ser seg tjent med endringene. Ingen må tro at reformarbeidet blir enklere med en blå blå regjeringen tuftet på Høyre og Fremskrittspartiet.

Likevel er det grunn til å håpe at vi kan komme med en serie positive ordninger som nettopp kan hjelpe spesielt unge uføretrygdede tilbake til arbeidslivet. Det beste med NHO konferansen er jo nettopp at det skaper rom for den gode samtale om dagsaktuelle temaer som trygdeordningene. 

Gitt at alle varige reformer av betydning i Norge er samarbeidsprosjekter mellom det offentlige og partene i arbeidslivet er det ikke rart at statsministeren må være litt uklar. Det er liten hjelp i klare meldinger som forblir slag i Operaens champagenduftende luft. Av og til kan det være klokt å fremstå som unnvikende og uklar.

Kategorier

Siste innlegg