De første månedene av året

by | 21. January 2011 | Norsk økonomi

Ved inngangen til et nytt år spriker gjerne prognosene for norsk økonomi.  Årsskiftet er et beleilig tidspunkt for å oppdatere prognoser. De fleste institusjoner legger frem ferske anslag til (forventet) glede og (dessverre alt for mye)sorg for våre kunder.

For Norges del tror de fleste makrofolk på moderat økonomisk vekst i det nye året, med investeringer i oljesektoren som den viktigste vekstimpulsen. Arbeidsmarkedet ventes å vokse som normalt, uten at vi får noen stor nedgang i arbeidsledigheten. Mitt tips er at ledigheten vil stige som følge av Norges sterke befolkningsvekst.

Der det er størst uenighet er når det gjelder prisene. Lønnsveksten kan vanskelig bli høyere enn 3,5% gitt at våre handelspartnere har lavere vekst enn dette. Når det gjelder prisveksten er vi prognosemakere forbausende uenige. Selv tror jeg kjerneinflasjonen blir under ett prosentpoeng, mens mange av mine kollegaer har anslag på halvannen prosent. Snart vet vi hvem ganske mye om hvem som får rett. Årets to første måneder er de viktigste for priser i Norge. Mange bedrifter og offentlige enheter øker prisene bare en gang i året, og det er ved årsskiftet. Mitt anslag for januar er en kjerneinflasjon på 0,8%, men her har jeg ofte tatt feil. Fasiten får vi 15. februar.

Også når det gjelder boligprisene er de to første månedene særdeles viktige. Normalt skjer det meste av prisveksten da, og januar alene setter som oftest tonen for resten av året. Mitt anslag for boligprisene på 6,8% vekst i år avhenger av at vi får et normalt prishopp på et par-tre prosentpoeng i januar. Fasiten her får vi allerede 1. februar.

Også for kredittmarkedene er de første ukene av året viktig. I går fikk vi Norges Banks utlånsundersøkelse fra bankene for 1. kvartal 2011. Det ser ut som om kredittveksten for husholdningene er ganske stabil nå i vinter og ingen endring i dette bilde ventes det neste kvartalet, skal en tro gallupen.

Solid økonomisk utvikling og lav prisvekst uten at boligprisene tar av, bør tilsi at Norges Bank ikke har hast med å heve rentene. Hvis kredittetterspørselen også holder seg stabil, er det heller ingen fare for bobler som truer den finansielle stabiliteten. Noe skal jo vi bankfolk også leve av.

Kategorier

Siste innlegg