Oljenæringene i 2011

by | 29. December 2010 | Norsk økonomi

Høyres Jan Tore Sanner var klok nok til å påpeke i et romjulsintervju at Norge har ti gode oljeår igjen. Det er viktig å være forberedt på det uungåelige, men vi har fortsatt noen gode år foran oss.

Oljeindustriene har lært seg å leve med dystre spådommer. Så sent som på slutten av 1980-tallet var norske samfunnsøkonomer redde for at oljeindustrien ville dø når de norske prosjektene var ferdige; de fryktet at norske oljemiljøer i realiteten ville utvikle seg til å bli skjermede og svake næringer.

Historien viser imidlertid at de norske oljenæringene raskt ble globale og klarte seg fint i konkurranse med britiske og amerikanske selskaper. Stigende oljepriser og nye teknologiske gjennombrudd for norsk teknologi ga oss nye markeder som Brasil og Vest-Afrika.   

I dag vinner Norge også rene verftsoppdrag i konkurranse med utlandet, til tross for at vi har et særnorsk høyt kostnadsnivå.

Derfor er det all grunn til å være optimistisk på oljenæringenes vegne det neste år. Faktisk viser Statistisk Sentralbyrå sine tellinger for norsk oljeindustri at oljeselskapene vil investere nær 150 mrd kroner i 2011. Et rekordhøyt nivå som ventelig blir tøyd i både 2012 og 2013.  I dag er det også meldinger i den amerikanske finansavisen Wall Street Journal om at de globale oljeinvesteringene nå øker sterkt.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204467204576047701034685310.html?mod=WSJEUROPE_hpp_LEFTTopStories

Derfor ligger det an til et eventyrlig 2011 for mange bedrifter i våre oljenæringer. Også for 2012 og 2013 ser det rosenrødt ut. Vi må bare ha i mente at det vi nå gjør på norsk sokkel er å klemme de siste dråpene ut av våre modne oljefelt og at oljen tross alt ikke er en fornybar ressurs. I det lange løp vil vi fortsatt være avhengig av å være konkurransedyktig på de globale markedene.

Kategorier

Siste innlegg