Julenissen kom tidlig i år

by | 24. December 2010 | Aksjer

Kanskje er det noe med den håpefulle førjulstid som smitter over på investorene? Desember har ihvertfall gitt oss en ganske så unik oppgang på børsene – i de vestlige land vel og merke. For det er et interessant skille mellom markedsutviklingen i de kristne vestlige land, som har hatt den beste desember for børskurser på et ti-år,  og de relativt flate asiatiske markedene.

Ser vi bort fra vår kristne bakgrunn, er det imidlertid også andre faktorer som kan forklare utviklingen. Vekstanslagene for amerikansk økonomi har nylig blitt justert opp, samtidig som den japanske økonomien er på vei mot en ny resesjon fordi eksporten svikter  I Europa går det nå stadig bedre i Nord-Europa til tross for at problemene i sør baller på seg. Faktum er jo at hovedtyngden av børsene ligger i nord.

Vel, på julaften var ikke dette ment som annet enn strøtanker. Nærmest en unnskyldning for å komme på jobben, si god jul til de få på hovedkontoret som holder fortet, og ønske alle lesere:

EN GOD JUL – a really good one!

Kategorier

Siste innlegg