Euroens nyeste medlemsland

by | 27. December 2010 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

Om få dager får Euro-området sitt 17. medlemsland: Estland. Etter å ha vært okkupert, og etterhvert annektert, av Sovjetunionen fikk landet sin uavhengighet i 1991. Siden da har landet ført en målbevist strategi for å vinne en velfortjent plass blant Europas frie stater. Euro-medlemskapet er bare den siste av en lang rekke steg i retning av full europeisk integrasjon for dette mini-landet med i underkant av halvannen million innbyggere.

Kampen for Euro-medlemskap har ikke bare vært enkel. Etter at landet ble uavhengig var det en formidabel inntekstutvikling som brakte landet opp fra tarvelig sovjetisk til mere hyggelig mellom-europeisk levestandard. Mye av oppgangen var imidlertid lånefinansiert og Estland ble hardt rammet av finanskrisen. Estland fikk et kraftig tilbakeslag, men ga ikke opp. Fremfor å fortvile eller streike valgte de å skjære offentlige budsjetter til beinet. Dette ga resultater i form av  lavere budsjettunderskudd i offentlig sektor, men landet sliter i dag med en skyhøy arbeidsledighet. Nær en femtedel av den voksne befolkningen står i dag utenfor arbeidsmarkedet.

Nå som Estland blir en del av Europas pengepolitiske samarbeid øyner imidlertid befolkningen håp om en bedre fremtid. Med sitt lave lønnsnivå er det nok mange europeiske bedrifter som vil satse på å etablere seg i Euroens nyeste medlemsland. Arbeidsledigheten har så smått begynt å falle og en skal ikke se bort i fra at Estland om noen år vil være tilbake på sporet av sterk vekst og økt velstand.

 Det er bare å gratulere!

Kategorier

Siste innlegg