Både Norge og Finland når snart fem millioner innbyggere

by | 28. December 2010 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Norge er annerledeslandet på så mange områder, men spesielt et samfunnsfenomen får lite omtale, selv om det er et av de viktigste trekkene ved norsk økonomi: Vår raskt voksende befolkning.

Saken er den at Norge er på vei til å passere 5 millioner innbyggere. Figuren nedenfor viser tre hovedscenarier for utviklingen i antallet nordmenn frem til år 2060: ett lavvekstscenario, ett hvor vi blir omlag 7 millioner, og ett hvor vi når omlag 8,25 millioner innbyggere. Den sterke veksten i 3. kvartal i år (+20 000,  til drøye 4,9 millioner innbyggere) tilsier at vi nå ligger foran et skjema til 8,25 millioner innbyggere, for å si det på skøytespråket.

Dette har enorme implikasjoner for samfunnsutviklingen. Da mange av våre nye innbyggere kommer fra andre land, kreves det stor satsing på morsmålsundervisning. Det kreves bygging av nye moskeér og nye kulturhus.  Bare mengden av folk tilsier at vi raskt må komme i gang med banebygging i flere norske byer. Der hvor vi i dag planlegger 4-felts motorvei, bør vi tenke på 6-felts. Og det allerede i dag. En overingeniør fortalte meg at det tar omlag 10 år fra planer vedtas til de er satt ut i livet, og de færreste norske politikere har kommet seg til planleggingsstadiet.

I det hele tatt må vi investere tungt i mor-Norge, ellers får vi unødig høye boligpriser, altfor mye kø og altfor få kulturbygg til å tilfredstille behovene til drøye 8 millioner nordmenn.

Finland er et naboland som også når 5 millioner innbyggere. Imidlertid skyldes det at at antall finner topper i de nærmeste år på omlag 5,3 innbyggere, før det ventes å falle til under 5 millioner en eller annen gang mellom 2040 og 2050.  Der vil utfordringen være å få nok folk i arbeid til å jobbe frem skatteinntekter som kan finansiere pensjoner. I Finland vil store deler av landet avfolkes etterhvert som befolkningen flokker seg rundt de store byene.  Byggeaktiviteten vil gjennomgående være lav.

Kanskje vil finske entrepenører etterhvert etablere seg i Norge?

Kategorier

Siste innlegg